ผลงานวิชาการ มีที่มา และที่ไป อย่างไรบ้าง ฟังเกร็ดที่น่าสนใจกับ คุณหมอเกี่ยวกับ

ทำไมแพทย์จึงต้องมี ผลงานวิจัย คลิกที่นี่

 

 

คุยกันตอนเริ่มต้น

"ผลงานวิชาการที่อาจารย์หมอทำกันก็จะมีหลายอย่างนะครับ เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ และตำรา ผมได้นำมาลงไว้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่จะได้ค้นคว้าเพื่อหาความรู้หรืออาจใช้ไปอ้างอิงได้ สำหรับผู้สนใจทั่วไปหรือคุณแม่ที่ฝากครรภ์ก็สามารถศึกษาได้เช่นกันครับ

ผมได้ทำการ link ข้อมูลให้ด้วย เพื่อให้ท่านได้ click เพื่อดู “บทคัดย่อ” รวมทั้ง “full paper”  ได้ด้วยครับ"

 

ผลงานวิจัย

 1. Kamudhamas A. Prevalence and causes of anemia in pregnant women attending antenatal clinic at Thammasat hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 1999 ; 11 (2) : 81-86.
 2. Kamudhamas A. Personnel's experience and the accuracy of clinical fetal weight estimation. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2000 ; 70 : 20. (Click for Abstract PDF)
 3. Kamudhamas A,  Torudom  P. The  Ability  of  Medical Students  in  the Prediction  of  Birth  Weight.  Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2001; 13 : 91-98.
 4. Kamudhamas A, Manusook S. Limb body wall complex, report of 2 cases with their quintessence in prenatal diagnosis. J Med Assoc Thai 2001; 84: 602- 607. (Click for Linked Abstract Page)
 5. Kamudhamas A, Intrapartum Prediction of Low Birth Weight Infant by Symphysis-Fundus Height Measurement. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2002 ; 14 : 21-24.
 6. Kamudhamas A, Torudom P, Torudom S.  Evaluation of the Urinalysis and Reagent Strip Testing to Screen Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy.  Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2002 ; 14: 133 -136.
 7. Wanichsetakul P, Kamudhamas A, Watanaruangkovit P, Siripakarn Y, Visutakul P. Normal value of bone mineral density of lumbar spine, proximal femur, and distal forearm of women in different age groups. J Med Assoc Thai 2002; 85: 617-23. (Click for Linked Abstract Page)
 8. Wanichsetakul P, Kamudhamas A, Watanaruangkovit P, Siripakarn Y, Visutakul P. Bone mineral density at various anatomic bone sites in women receiving combined oral contraceptives and depot-medroxyprogesterone acetate for contraception. Contraception 2002; 65: 407-10. (Click for Linked Abstract Page)
 9. Siripakarn Y, Wanichsetakul P, Kamudhamas A, Visutakul P, Watanaruangkovit P. Normal bone mineral density of lumbar spine, proximal femur, and distal forearm of Thai male in different age group. Thammasat Med J 2002; 3 :299-307.
 10. Tangsathapornpong A, Kamudhamas A, Apisarnthanarak A, Junloy K. How can MTCT-Plus program help establish HIV care in the hospital. Int Conf AIDS. 2004 Jul 11-16; 15.
 11. Atiwut Kamudhamas, Liyi Pang, Steven D. Smith, Yoel Sadovsky, D. Michael Nelson. Homocysteine thiolactone induces apoptosis in cultured human trophoblasts: a mechanism for homocysteine-mediated placental dysfunction?.  American Journal of Obstetrics and Gynecology 2004; 191: 563-71. (Click for Linked Abstract Page)
 12. Charintip Somprasit, Chamnan Tanprasertkul, Atiwut Kamudhamas. Reducing cesarean delivery rates: an active management labor program in a setting with limited resources.  J Med Assoc Thai 2005; 88 (1): 20-25. (Click for Linked Abstract Page)
 13. Auchara Tangsathaparnpong, Atiwut Kamudhamas, Pholawat Tingpej.  Epidemiology of Hepatitis C virus in pregnancy at Thammasat Univerisity Hospital. J Infect Dis Antimicrob Agents 2005; 22 (3): 115-120. (Click for Linked Full-text PDF)
 14. A Tangsathaparnpong, A Apisarnthanarak, A Kamudhamas, K Junloy. Establishment of hospital-based HIV care by the MTCT-plus program in Pathumthani, Thailand. A poster presentation at the world congress of HIV and AIDS 2006, Thailand
 15. Phanuphak N, Apornpong T, Teeratakulpisarn S, Chaithongwongwatthana S, Taweepolcharoen C, Mangclaviraj S, Limpongsanurak S, Jadwattanakul T, Eiamapichart P, Luesomboon W, Apisarnthanarak A, Kamudhamas A, Tangsathapornpong A, Vitavasiri C, Singhakowinta N, Attakornwattana V, Kriengsinyot R, Methajittiphun P, Chunloy K, Preetiyathorn W, Aumchantr T, Toro P, Abrams EJ, El-Sadr W, Phanuphak P. Nevirapine-associated toxicity in HIV-infected Thai men and women, including pregnant women. HIV Med 2007;8(6):357-66. (Click for Linked Abstract Page)
 16. Athita Chanthasenanont, Densak Pongrojpaw, Tongta Nanthakomon, Charintip Somprasit, Atiwut Kamudhamas, Komsun Suwannarurk. Indications for cesarean section at Thammasat University Hospital. J Med Assoc Thai 2007; 90(9): 1733-7. (Click for Linked Abstract Page)
 17. A. Chanthasenanont , D. Pongrojpaw, C. H. Somprasit, S. Manusook, K. Suwannarurk, P. Assadongpongpana, J. Kotchasit, A. Kamudhamas. Changes of the ductus venosus in intrauterine growth restriction fetuses during maternal hyperoxygenation. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007; 30(4) : 631. (Click for Linked Page)
 18. Chanthasenanont A, Pongrojpaw D, Somprasit C H, Suwannarurk K, Manusook S, Assadongpongpana P, Kotchasit J, Kamudhamas A. Changes in the ductus venosus in fetuses with growth restriction. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007; 30(4) : 631. ....(Click for Linked Page)
 19. ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, พรรณพัชร พิริยะนนท์, สุธิดา ศรีทิพย์สุโข, อติวุทธ กมุทมาศ. การบาดเจ็บจากการคลอดของทารกแรกเกิดใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2550; 16(6).
 20. Apisarnthanarak A, Jirayasethpong T, Sa-nguansilp C, Thongprapai H, Kittihanukul C, Kamudamas A, Tungsathapornpong A, Mundy LM. Antiretroviral drug resistance among antiretroviral-naïve persons with recent HIV infection in Thailand. HIV Med. 2008 ;9(5):322-5. (Click for Linked Abstract PDF)

บทความทางวิชาการ

 1. Atiwut Kamudhamas. Congenital malformations in twins. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 1999; 11: 199-207.
 2. Atiwut Kamudhamas, Sakol Manusook. Limb body wall complex: an update.  Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2000; 12: 321-326.
 3. อติวุทธ กมุทมาศ, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์. การรักษาแบบประคับประคองสำหรับภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง. ธรรมศาสตร์เวชสาร  2544; 3: 39-46.
 4. Kamudhamas A. Vaginal agenesis associated with cervical hypoplasia and bicornuate uterus. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2002 ; 14 : 81-84.
 5. Pongrogpaw D, Kamudhamas A. Sonohysterography assisted transabdominal ultrasonography in advanced abdominal pregnancy : a case report. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2002; 14(4) : 297-300.
 6. อติวุทธ กมุทมาศ. การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยโรคเอดส์เมื่อตั้งครรภ์แบบองค์รวม. หนังสือการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2550 ร่วมกับ Thai-American Physicians Foundation (TAPF)  2550; 1: 97-106

ตำรา

 1. อติวุทธ กมุทมาศ. บรรณาธิการ ตำราสูติศาสตร์: การตั้งครรภ์และการ คลอดปกติ. 2546. พิมพ์ที่สำนักพิมพ์บุกเน็ต จำกัด.  ประเทศไทย. จำนวน 318 หน้า. (วางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา และศูนย์หนังสิอธรรมศาสตร์)
 2. อติวุทธ กมุทมาศ.  นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย. 2555. พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด.  ประเทศไทย. จำนวน 80 หน้า. (วางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา และศูนย์หนังสิอธรรมศาสตร์)

งานบริการวิชาการ

 1. บรรยายวิชาการ เรื่อง Transwoman Gynecology: Novel Science of the Third Gender ในงานประชุมวิชาการ “OB-GYN in Practice 2012: The 3Gs in Women’s Life” จัดโดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ วันที่ 29 มีนาคม 2555
 2. บรรยายวิชาการ เรื่อง Female Sexual Medicine ในงานประชุมวิชาการ “Practical Points for Best Practitioners” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
 3. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sex in Cancer Patients ในงานประชุมวิชาการ “Thai Collaborative Cancer (TCC) Meeting 2013” จัดโดย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ จ.ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน 2556
 4. บรรยายวิชาการ เรื่อง เพศสัมพันธ์ มีมากกว่าที่คิด พิสดารกว่าที่นึก ในงานประชุมวิชาการ “OB-GYN in Practice 2014: DRAMA” จัดโดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ วันที่ 12 มีนาคม 2557
 5. บรรยายวิชาการ เรื่อง Gender Identity Disorder ในงานประชุมวิชาการ “วัยว้าวุ่น: ADO-lescense” จัดโดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี กรุงเทพฯ วันที่ 25 เมษายน 2557
 6. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sexual Problem and Sexual Health ในงานประชุมวิชาการ “สูตินรีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7” จัดโดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ณ โรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
 7. บรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง Transgender Healthcare ในงานประชุมวิชาการ “Consultative Forum for Transgender and Health Care Providers: Community-based Approach to Counseling Care, Hormones, and ART” จัดโดย PSI (Population Service International) Thailand Foundation ณ โรงแรมทรีโอ พัทยา วันที่ 25 มิถุนายน 2557
 8. บรรยายวิชาการ เรื่อง Increasing Sex Power ในงานประชุมวิชาการ “Power of Life Style Modification for DM Prevention and Treatment” จัดโดย คณะทำงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
 9. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sex in Menopause ในงานประชุมวิชาการ “โลกสวยเลยวัยใส: Improving Reproductive Health” จัดโดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
 10. บรรยายวิชาการ เรื่อง Panel Discussion: Transgender Women vs Transgender Men, What a Wonderful World! ในงานประชุมวิชาการ “The Reproductive Medicine Training Course 2015” จัดโดย หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 18 กันยายน 2558
 11. บรรยายวิชาการ เรื่อง Surgical therapy; A miracle for women suffering from dyspareunia caused by vestibulonydia ในงานประชุมวิชาการ “Misconception in Everyday Practice” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี วันที่ 14 ตุลาคม 2558
 12. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sexual Attitude Readjustment for Healthcare Providers ในงานประชุมวิชาการ “งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 8” ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
 13. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sexology ในงานประชุมวิชาการ “80 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จากรากแก้วที่มั่นคง สู่ผลิตผลความเป็นเลิศ” จัดโดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 8 มกราคม 2559
 14. บรรยายวิชาการ เรื่อง คืนความสุขให้ชีวิต คืนความฟิตให้ครอบครัว ในงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน” จัดโดย หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2559
 15. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sexuality and Sexual dysfunction ในงานประชุมวิชาการ “Morning conference” จัดโดย กองสูติเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันที่ 10 มีนาคม 2559
 16. บรรยายวิชาการ เรื่อง Comprehensive Sexuality Education for Nurses ในงานประชุมวิชาการ “Sexual Self Concept in Nursing, Thammasat University Hospital” จัดโดย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
 17. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sex and Sensation in the Climacteric ในงานประชุมวิชาการ “The Reproductive Medicine Training Course 2016” จัดโดย หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2559
 18. บรรยายวิชาการ เรื่อง Sex เข้าใจผิด ชีวิตเปลี่ยน ในงานประชุมวิชาการ “Sex ทันยุค” จัดโดย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 22 กันยายน 2559
 19. บรรยายวิชาการ เรื่อง Moral of Sex ในงานประชุมวิชาการ “โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม” จัดโดย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 27 ตุลาคม 2559
 20. บรรยายวิชาการ เรื่อง Update in Sexual Medicine in Menopausal women ในงานประชุมวิชาการ “Update in Ob/Gyn 2016” จัดโดย กองสูติเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพล ณ โรงพยาบาลภูมิพล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559