ทำไมแพทย์ถึงต้องทำผลงานวิจัย

ความได้เปรียบของการทำวิจัยทางการแพทย์


"หากน้องๆนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์จบใหม่คิดว่าการทำวิจัยทางการแพทย์เป็นการทำเพื่อ ขอตำแหน่งทางวิชาการ ความคิดนั้นผิดแล้ว ตำแหน่งทางวิชาการเป็นเพียงผลพลอยได้ และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แพทย์ที่มีผลงานทางวิชาการเท่านั้น


จริงๆแล้ว การทำวิจัยเป็นการคิดค้นวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และต่อการพัฒนาทางการแพทย์ หากน้องๆมีข้อสงสัยว่า แล้วหากแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเล็กๆ จะทำการวิจัยได้ยังไง ทำไปทำไม ยังมีการวิจัยแบบไม่ยาก ที่ทำเพื่อการได้รู้ข้อเท็จจริง เช่น อุบัติการของโรค ณ ที่แห่งนั้น แค่นี้ก็มีประโยชน์แล้ว เพราะว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบางอย่างในแต่ละสถานที่อาจไม่เหมือนกัน ความรู้เหล่านี้ก็ใช้ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยได้แล้ว นอกจากประเด็นดีๆดังกล่าวแล้ว การทำวิจัยยังทำให้ผู้ทำวิจัยมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติเพราะต้อง มีการค้นคว้า ก่อนการวิจัยยังไงล่ะครับ"
               

มาทำผลงานวิจัยกันเถอะ

 

กลับสู่หน้าหลัก